A villamos biztonság szolgálatában

Érintésvédelem

Érintésvédelem

Áramütésről akkor beszélünk, amikor valamely áramforrás áramköre – a föld irányába – az ember testén keresztül záródik , ennek következtében a testen keresztül folyó áram az élettani hatásai miatt az egészséget, vagy súlyosabb esetben az életet veszélyezteti.

Ez a feltétel a gyakorlatban akkor valósul meg, amikor egy villamos üzemű szerkezet (pl.: mosógép) külső burkolata meghibásodás folytán feszültség alá kerül. A készülékek megérinthető részein megjelenő feszültséget nevezzük érintési feszültségnek, melynek nagysága az előírások szerint 50 V- nál magasabb érték nem lehet.

Az ilyen típusú veszélyhelyzet elleni védekezést nevezik érintésvédelemnek (Hibavédelemnek).

Közvetlen érintés és közvetett érintés, azaz alap és hibavédelem:

a, A közvetlen érintés az jelenti, hogy a berendezés vagy egy elektromos szerkezet aktív (üzemszerűen feszültség alatt lévő) részét megérintve áramütés jön létre. Ez a típusú áramütés rendszerint figyelmetlenség, alapvető szabályok be nem tartása, rendellenes fizikai behatás vagy emberi mulasztás következményeként jön létre.

b, A közvetett értés viszont azt jelenti, hogy a berendezés vagy egy elektromos szerkezet olyan szabadon érinthető része válik aktívvá, ami üzemszerűen nem lehetne feszültség alatt. Ezt a feszültség alá került részt megérintve áramütés jön létre. Ez a típusú áramütés a legtöbb esetben meghibásodás, pontosabban szigetelési hiba következménye.